Region Värmland European Office

Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar. Bättre förutsättningar att kunna påverka beslut. Det är två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel.

Därför öppnade Region Värmland vid årsskiftet 2014–2015 Region Värmland European Office i Bryssel. Kontoret har två huvuduppgifter: att arbeta med strategisk utveckling och med projektutveckling.

Strategisk utveckling handlar bland annat om att vara ett stöd i frågor som rör hela länet och vid tillfällen då det finns ett värde av att Värmland talar med en röst. Hit räknas även att arbeta för att påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.

Att arbeta med projektutveckling på plats i Bryssel är särskilt viktig när det kommer till projekt i de så kallade sektorsprogrammen. För att få tillgång till de medlen krävs att kommuner och regioner i olika länder samarbetar. I Bryssel finns de nätverk och kontakter som är nödvändiga.

Region Värmland European Office placeras organisatoriskt under Region Värmland och är ett komplement till det EU-arbete som sker på hemmaplan.

Adress

Region Värmland European Office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles

Arbetsveckor i Värmland

Med anledning av covid är inga resor planerade. Vi uppdaterar sidan så snart vi har datum då vi kommer att vara i Värmland.

Kontakt

Kajsa Sundström
Kontorschef / Head of Office
+32474989514
kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

Simon Fredholm

Handläggare/Junior Policy Officer Bryssel
+46108331065
simon.fredholm@regionvarmland.se

Ingrid Jansson (tjänstledig)
Handläggare/EU Policy Officer Bryssel
+32491485592
ingrid.jansson@regionvarmland.se