Till startsidan
Start / Kultur / Kulturbidrag / Bidrag och stöd inom kulturområdet

Bidrag och stöd inom kulturområdet

När ett projekt, arrangemang eller en verksamhet ska finansieras så är det klokt att söka ekonomiskt stöd från flera håll. Nedan hittar du en sammanställning över olika typer av bidrag och stöd inom kulturområdet.

Sammanställningen är inte statisk eller komplett utan redigeras och utvecklas löpande. Har du tips om bidrag och stöd som inte finns med i sammanställningen eller upptäcker länkar som inte fungerar kontakta då gärna stefan.westling@regionvarmland.se.

Värmland

Region Värmland

Region Värmland erbjuder olika typer av bidrag och stöd för verksamheter inom kulturområdet.

Projektmedel, bidrag och företagsstöd

Länsstyrelsen Värmland

Vårdar du en kulturmiljö eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen Värmland.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer (lansstyrelsen.se)

Helmiastiftelsen

Helmiastiftelsen delar ut stipendier årligen. Stipendierna är sökbara och delas bland annat ut till aktörer inom kulturområdet.

Helmiastiftelsen (helmia.se)

Wettergrens stiftelse

Wettergrens stiftelse delar ut stipendier årligen. Stipendierna är sökbara och ansökningar inom kulturområdet är av särskilt intresse.

Wettergrens stiftelse (wettergrenstiftelsen.se)

Övriga stiftelser

Om du vill söka pengar från en stiftelse behöver du kontakta stiftelsen om ansökningshandlingar, ansökningstider och vart ansökan ska skickas. Kontaktuppgifter till stiftelser hittar du i tjänsten Stiftelsesök.

Länsstyrelsernas Stiftelsesök (lansstyrelsen.se)

Kommuner

De värmländska kommunerna erbjuder olika typer av bidrag inom kulturområdet. Det ser olika ut beroende på kommun men vanligt är att det finns bidrag att söka för att starta en verksamhet (startbidrag), löpande verksamhet (driftsbidrag, anläggningsstöd, verksamhetsbidrag, årsbidrag, lokalbidrag, anläggningsbidrag), arrangemang (aktivitetsstöd, evenemangsbidrag, arrangemangsbidrag, bidrag till offentliga arrangemang, förlustbidrag), projekt (projektbidrag, utvecklingsbidrag) och riktade satsningar kopplade till en särskild målgrupp (ungdomspengar, bidrag till lovaktiviteter, stöd till kultur i vården). Ett flertal kommuner erbjuder även stipendier inom kulturområdet.

Bedriver du näringsverksamhet inom kulturområdet så kan du kontakta kommunens näringslivsenhet för tips och råd.

För mer information – se respektive kommuns hemsida. Hittar du inte den information du söker så kontakta kommunens växel och fråga efter kultursamordnare, kultursekreterare eller näringslivsutvecklare.

Sverige och internationellt

En rad myndigheter, organisationer och stiftelser erbjuder bidrag och stöd till kulturverksamheter över hela landet. Typ av bidrag och mottagare skiljer sig åt beroende på bidragsgivare.

Övrig finansiering

Sponsringssamarbeten mellan kulturlivets aktörer och näringslivet blir allt vanligare. Samarbetet utgår ifrån ett överenskommet utbyte mellan två parter. Ofta består utbytet av att ett företag bidrar ekonomiskt eller tillhandahåller varor eller tjänster och i gengäld synliggörs i sponsormottagarens marknadsföring. Utbytet kan dock se olika ut beroende på parternas mål med samarbetet.

Crowdfunding är en sorts finansiering som går ut på att en grupp människor donerar en summa pengar var till en aktivitet, ett projekt eller arrangemang som de finner intressant. Bidragsgivaren belönas genom att få ta del av slutprodukten i ett tidigt skede eller synliggöras på olika sätt. Kickstarter, ett av pionjärföretagen inom crowdfunding, sysslar uteslutande med donationsbaserade projekt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?