Till startsidan
Start / Kultur / Kulturbidrag / Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen innebär att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional kulturverksamhet i sin region.

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska mål. Tidigare avgjorde regeringen vilka regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd, och dessa fick var och en söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen innebär att regionerna istället själva fördelar de statliga medlenel till regionala och lokala kulturverksamheter.

Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ökade möjligheter att göra regionala prioriteringar inom kulturområdet.

Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar.

Läs mer om kultursamverkansmodellen på Statens kulturråds hemsida.

Region Värmlands kulturplan

Kulturplanen är ett regionalt program och styrdokument för Region Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag Region Värmland ska fördela. Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd fördelar därefter statsbidraget till de verksamheter i Värmland som ingår i kultursamverkansmodellen.

Läs mer om Region Värmlands kulturplan.

Verksamheter i Värmland med statsbidrag

De verksamheter i Värmland som erhåller statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen är följande:

  • Föreningen Värmlandsarkiv
  • Föreningsarkivet i Värmland
  • Kristinehamns konstmuseum
  • Kulturavdelningen Region Värmland (främjandeverksamhet)
  • Rackstadmuseet
  • Riksteatern Värmland
  • Värmlands Museum
  • Västanå Teater
  • Wermland Opera

Ansökan sker efter kontakt och dialog med Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?