Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Förundran - Bokstart i Värmland / Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet

Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet

Förundran, kreativitet och språk-lek-lighet är en professionsatsning som drivs av Regionalt utvecklingscentrum (RUC) på Karlstads universitet. Detta sker i samarbete med Region Värmlands satsning Förundran – Bokstart i Värmland som genomförs med stöd av Kulturrådet.

Illustration av vuxen och barn som sjunger tillsammans 

Illustration av Matilda Ruta

Syfte

Syftet är att olika professioner inom förskola, öppen förskola, bibliotek och barnhälsovård ska hitta samverkansmöjligheter genom att mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för de yngsta barnens språkande och litteracitetsutveckling.

Tillsammans ska vi skapa en samsyn och förundras över att de yngsta barnen uttrycker sig med hela sin kropp. Vi kommer att lyfta hur de kommunicerar med andra, skapar mening och språkar på alla möjliga sätt.

Upplägg

I denna satsning är det Inga-Lill Emilsson, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, som är processledare och har det övergripande ansvaret för upplägg och innehåll i nära samarbete med biblioteksutvecklare Annica Hagel Arvidsson på Region Värmland. I satsningen erbjuds åtta träffar utspridda över fyra terminer under 2022 och 2023.

Förutom de träffarna ingår fem lärledarträffar för de deltagare som är lärledare och leder arbetet i den egna kommunen.

Merparten av träffarna sker digitalt via Zoom, men även på Karlstads universitet vid några tillfällen.

Satsningen Förundran - Bokstart i Värmland subventionerar deltagaravgiften för deltagare från Värmlands län med 2 250 kr.

Mer information (kau.se)


Denna professionssatsning är nu avslutad (231201).

Kontaktinformation

Annica Hagel Arvidsson
Telefon: 010-833 10 89
E-post: annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?