Till startsidan

Arbetsstipendium för unga inom kulturområdet

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet beviljar Region Värmland stipendier till enskilda unga. Stipendiet ska skapa förutsättningar att utveckla sitt intresse inom kulturområdet och är riktat till unga i åldern 15-25 år.

Ansökan stängd

Det höga söktrycket har gjort att bidragsformens ekonomiska ram för 2024 är fördelad. Välkommen att söka igen den 1 januari 2025.

Region Värmlands riktlinjer för bidrag beskriver syfte och mål med bidragen samt vilka villkor som gäller för att ansöka om stöd. Läs dem innan du ansöker om stöd.

Riktlinjerna är indelade i kapitel för att täcka in kultur- och bildningsnämndens hela ansvarsområde. Söker du bidrag inom kulturområdet kan du koncentrera din läsning till kapitel 1 ”Allmänna villkor” (sidan 4-7) och kapitel 5. ”Bidrags­område Kultur” (sidan 16-20).

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf) Pdf, 315 kB.

Vem kan beviljas arbetsstipendium?

Enskilda unga som bor eller har sin skolgång i Värmland och som lägst fyller 15 år och som högst 25 år under året.

Särskilda villkor

Stöd beviljas till:

  • Aktiviteter
  • Arrangemang
  • Fortbildning
  • Utrustning

Stöd beviljas inte till:

  • Aktiviteter inom idrottsområdet

Ansökan

Ansökningar tas emot löpande. När ansökan är öppen är länken till e-tjänsten aktiv. Det sökbara beloppet är högst 5 000 kronor. En sökande kan erhålla arbetsstipendium vid högst ett tillfälle per år.

Ansökningstillfälle:

  • löpande

Ansökan sker via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar om det finns pengar kvar att fördela.

Ansök om arbetsstipendium

Beslut

Beslut fattas normalt inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Detta med undantag för semestertider, 15 juli-30 augusti, då det är paus i handläggningen.

Utbetalning

Arbetsstipendium betalas ut med hela summan efter beslut om stöd.

I de fall mottagare av arbetsstipendium är under 18 år kontaktas vårdnadshavaren kring fråga om konto för utbetalning.

Redovisning

Arbetsstipendium ska inte redovisas, men mottagare förväntas i efterhand besvara ett antal frågor för att hjälpa Region Värmland att utvärdera och utveckla stödformen.

Övrig information

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan.

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan av bidrag.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?