Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Revision / Revisionsrapporter

Revisionsrapporter

Revisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som på uppdrag av fullmäktige ska granska styrelsens och nämndernas verksamhet samt presentera en revisionsberättelse. Nedanstående revisionsrapporter är en del av underlaget till den bedömning som revisorerna redovisar i revisionsberättelsen.

2024

4-24

3-24

2-24

1-24

2023

28-23 Granskning av årsredovisning

27-23

26-23

25-23

24-23

23-23

22-23

21-23

20-23

19-23

18-23

17-23

16-23

15-23

14-23

13-23

12-23

11-23

10-23

9-23

8-23

7-23

6-23

Genomförande av Värmlandsstrategin 2040 - förstudie (pdf) Pdf, 592 kB.

Missiv, 6-23 (pdf) Pdf, 72 kB.

5-23

Granskning av vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin inklusive uppföljning av 2017 och 2018 års granskning (pdf) Pdf, 571 kB.

Missiv, 5-23 (pdf) Pdf, 151 kB.

4-23

3-23

2-23

1-23


30-22 Granskning av årsredovisning 2022

29-22

28-22

27-22

26-22

25-22

24-22

23-22

22-22

21-22

20-22

19-22

18-22

17-22

16-22

15-22

14-22

13-22

12-22

11-22

10-22

9-22

8-22

7-22

6-22

5-22

4-22

3-22

2–22

1-22

33-21 Granskning av årsredovisning 2021

32-21

31-21

30-21

29-21

28-21

27-21

26-21

25-21

24-21

23-21

22-21

21-21

20-21

19-21

18-21

17-21

16-21

15-21

14-21

13-21

12-21

11-21

10-21

9-21

8-21

7-21

6-21

5-21

4-21

3-21

2-21

1-21

37-20 Pandemins effekter
Pdf, 171 kB.

36-20 Granskning finansiella delarna av årsredovisning 2020
Pdf, 154 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

35-20 Granskning av årsredovisning 2020
Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

34-20 Grundläggande granskning Regionala utvecklingsnämnden
Pdf, 223 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

33-20 Grundläggande granskning Patientnämnden
Pdf, 227 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

32-20 Grundläggande granskning Kultur- och bildningsnämnden
Pdf, 235 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

31-20 Grundläggande granskning Kollektivtrafiknämnden
Pdf, 303 kB.
Missiv Pdf, 104 kB.

30-20 Grundläggande granskning Hälso- och sjukvårdsnämnden Pdf, 247 kB.
Missiv Pdf, 105 kB.

29-20 Grundläggande granskning Regionstyrelsen
Pdf, 208 kB.
Missiv Pdf, 71 kB.

28-20 Grundläggande granskning Hjälpmedelsnämnden
Pdf, 238 kB.
Missiv Pdf, 149 kB.

27-20 Grundläggande granskning Kost- och servicenämnden
Pdf, 240 kB.
Missiv Pdf, 106 kB.

26-20 Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn med psykisk ohälsa
Pdf, 2 MB.
Missiv Pdf, 90 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 123 kB.

25-20 Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest samt suicidprevention
Pdf, 750 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 181 kB.

24-20 Granskning av målstyrning
Pdf, 539 kB.
Missiv Pdf, 134 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 56 kB.

23-20 Granskning av digitalisering
Pdf, 222 kB.
Missiv Pdf, 153 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 59 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 202 kB.
Kollektivtrafiknämndens svar Pdf, 38 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar Pdf, 131 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 126 kB.

22-20 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken - Förstudie
Pdf, 245 kB.
Missiv Pdf, 85 kB.

21-20 Biblioteksverksamheten - förstudie
Pdf, 147 kB.
Missiv Pdf, 115 kB.

20-20 Värmlandsarkiv – förstudie
Pdf, 141 kB.
Missiv Pdf, 122 kB.

19-20 Verkställighet och återrapportering av fattade beslut – uppföljning
Pdf, 219 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

18-20 Mediecenter – förstudie
Pdf, 150 kB.
Missiv Pdf, 84 kB.

17-20 Konsthantering - uppföljning
Pdf, 237 kB.
Missiv Pdf, 159 kB.

16-20 Granskning av folkhälsoarbetet Pdf, 525 kB.
Missiv Pdf, 135 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar
Pdf, 109 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 106 kB.

15-20 Region Värmlands arbete med Agenda 2030 - förstudie Pdf, 428 kB.
Missiv Pdf, 129 kB.

14-20 Granskning gällande implementering av barnkonventionen, inkl uppföljning Pdf, 262 kB.
Missiv Pdf, 98 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 141 kB.
Kultur- och bildningsnämndens svar Pdf, 157 kB.

13-20 Krisberedskap - uppföljning Pdf, 274 kB.
Missiv Pdf, 88 kB.

12-20 Granskning av sjukresor, färdtjänst och skolresor
Pdf, 609 kB.
Missiv Pdf, 134 kB.
Kollektivtrafikens svar Pdf, 43 kB.

11-20 Tillämpning av delegationsförteckningar
Pdf, 138 kB.
Missiv Pdf, 85 kB.

10-20 Granskning av hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete
Pdf, 345 kB.
Missiv Pdf, 129 kB.
Regionala utvecklingsnämndens svar Pdf, 41 kB.

9-20 Granskning av hantering av bidrag och stöd inom kulturområdet
Pdf, 257 kB.
Missiv Pdf, 99 kB.

8-20 Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2020 
Pdf, 136 kB.
Granskning av delårsrapport 2020  Pdf, 203 kB.
Missiv Pdf, 70 kB.

7-20 Regionalt cancercentrum (RCC) Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Pdf, 312 kB.
Missiv Pdf, 45 kB.

6-20 Granskning av tillgänglighet inom primärvården Pdf, 429 kB.
Missiv Pdf, 169 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 49 kB.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar Pdf, 213 kB.

5-20 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård - uppföljning Pdf, 183 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

04-20 Fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning – uppföljning Pdf, 296 kB.
Missiv Pdf, 96 kB.
Regionstyrelsens svar Pdf, 42 kB.

03-20 Sjukfrånvaro - uppföljning Pdf, 223 kB.
Missiv Pdf, 118 kB.

02-20 Patientmedverkan och patientsynpunkter – uppföljning Pdf, 207 kB.
Missiv Pdf, 168 kB.

01-20 Ärendehantering - förstudie Pdf, 193 kB.
Missiv Pdf, 120 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?